T?ng h?p nh?ng m?u áo khoác d? n? c? vest ??p 2017

N?u b?n là m?t cô gái thích phong cách áo khoác d? thì ch?c ch?n áo d? c? vest c?ng s? không n?m ngoài t?m ng?m c?a b?n. Áo khoác n? dáng vest mang phong cách l?ch lãm nh?ng pha chút n?ng ??ng. Và ??c bi?t h?n, v?i nh?ng cô gái có ?ôi chân dài thì ?ây là m?t trang ph?c không th? b? qua. Trong bài vi?t hôm nay, vaycongsoshop.com xin t?ng h?p nh?ng m?u áo khoác n? c? vest ??p giúp b?n l?a ch?n d? dàng h?n.

1 – Áo khoác d? n? c? vest màu xám lông chu?t

ao-khoac-da-nu-co-vest-mau-xam-long-chuot-1

Áo khoác d? n? c? vest màu xám lông chu?t

 Màu xám lông chu?t là màu m?i du nh?p vào Vi?t Nam không lâu nh?ng ???c s? ?u ái c?a r?t nhi?u b?n tr? b?i s? tr? trung và thanh l?ch c?a gam màu này. Ki?u dáng ba khuy l?ch s? theo h??ng áo truy?n th?ng.

2 – Áo khoác d? n? c? vest màu xanh lá

ao-khoac-da-nu-co-vest-mau-xanh-la-2

Áo khoác d? n? c? vest màu xanh lá

 Còn v?i gam màu xanh b?n trông th?t nh? nhàng và ?em ??n c?m giác d? ch?u cho ng??i ??i di?n. Bên c?nh ?ó thi?t k? 1 khuy không kém ph?n phong cách và hi?n ??i.

3 – Áo khoác d? n? c? vest màu be

ao-khoac-da-nu-co-vest-mau-be-3

Áo khoác d? n? c? vest màu be

                 Các khoác d? gam màu be v?i túi hai bên l?i mang xu h??ng r?t l?ch lãm và cá tính.

4 – Áo khoác d? n? c? vest màu cam

ao-khoac-da-nu-co-vest-mau-cam-4

 Áo khoác d? n? c? vest màu cam

  Ti?p theo là gam màu cam b?t m?t và tràn ??y s?c s?ng. Vai áo ???c thi?t k? c?c ??ng dáng làm b? vai ??y ??n h?n.

5 –  Áo khoác d? n? c? vest màu tím

ao-khoac-da-nu-co-vest-mau-tim-5

Áo khoác d? n? c? vest màu tím

 Áo d? n? c? vest màu tím thì mang m?t phong cách ch?ng ch?c. Khuy tròn ???c thay b?ng khuy b?m t?o c?m giác ph?n ng??i ??m h?n r?t h?p v?i các b?n gái có thân hình mi nhon.

6 – Áo khoác d? n? c? vest màu h?ng pastel

ao-khoac-da-nu-co-vest-mau-hong-nhat-6

Áo khoác d? n? c? vest màu h?ng pastel

               Gam màu pastel tr? trung, nh? nhàng, c?c ch?t và r?t d? ph?i ?? này ch?a bao gi? h?t “hot” trong gi?i tr?..

7 –   Áo khoác d? n? c? vest màu xanh b?c hà cách ?i?u

ao-khoac-da-nu-co-vest-mau-xanh-bac-ha-7

Áo khoác d? n? c? vest màu xanh b?c hà cách ?i?u

 Ho?c b?n có th? th? gam màu xanh b?c hà nh?t pastel này. Chi?c áo d? này có ph?n khuy cách ?i?u giúp t?o ?i?m nh?n nh? trên chi?c áo.

8 -Áo khoác d? n? c? vest màu xanh lá th?m

ao-khoac-da-nu-co-vest-mau-xanh-la-tham-8

Áo khoác d? n? c? vest màu xanh lá th?m

               M?t gam nàu n?a khá h?p v?i các ch? em ? ?? tu?i U30 là gam màu xanh th?m. ?ây là gam màu không nh?ng làm g?n dáng mà còn giúp tu?i c?a các ch? em trông tr? h?n r?t nhi?u.

9 – Áo khoác d? n? c? vest màu ghi

ao-khoac-da-nu-co-vest-mau-ghi-9

 Áo khoác d? n? c? vest màu ghi

 Trông l? m?t h?n m?t chút là chi?c áo d? c? vest màu ghi này. c? áo ???c may ki?u tròn khá l? m?t k?t h?p v?i ki?u v?t chéo trông b?n s? th?t phong cách.

10 –  Áo khoác d? n? c? vest màu xanh rêu

ao-khoac-da-nu-co-vest-mau-xanh-reu-10

Áo khoác d? n? c? vest màu xanh rêu

  Còn n?u ch? em ? ?? tu?i U40 tr? ra thì chi?c Áo khoác d? n? c? vest màu xanh rêu này r?t h?p v?i các ch?. Không ch? t?o c?m giác sang tr?ng mà nó còn r?t tinh t? khi ch?n ?i?m nh?n vào nh?ng chi?c khuy.

11 – Áo khoác d? n? c? vest màu h?ng ph?n

ao-khoac-da-nu-co-vest-mau-hong-phan-11

Áo khoác d? n? c? vest màu h?ng ph?n

              Cu?i cùng là chi?c áo d? c? vest gam màu h?ng ph?n ?áng yêu. V?i chi?c áo này không nh?ng b?n có th? gi? ?m mà còn th? hi?n b?n là m?t trong nh?ng ng??i ?ang ?ón ??u xu h??ng th?i trang Hàn Qu?c hi?n nay.

   Trên ?ây là nh?ng chi?c áo d? c? vest phù h?p v?i nhi?u ?? tu?i khác nhau. Chúc các b?n ch?n ???c m?t chi?c th?t v?a ý mình nhé !

* Mua Áo Khoác D? ??p Online  t?i ?ây : http://vaycongsoshop.com/shop-ao-khoac/

Add Comment