Th?i trang Nem ?ang gi?m giá 70% tháng 7-2016-nhi?u m?u c?c ??p

T?m bi?t mùa hè nóng n?c chào ?ó mùa thu nh? nhàng th?i trang Nem ?ang gi?m giá 70% tháng 7-2016-nhi?u m?u c?c ??p .Các m?u ??m m?i nh?t phù h?p v?i nhi?u form dáng khác nhau, nhi?u hoàn c?nh khác nhau l?n ??u tiên trong tháng s? t?i g?n h?n v?i nh?ng ng??i mua hàng h?n bao gi? h?t . Hãy khám phá chúng qua bài vi?t d??i ?ây nhé !
1- ??m c?c tay h?a ti?t hoa nhí duyên dáng
dam-coc-tay-hoa-tiet-hoa-nhi-
Chi?c ??m ???c thi?t k? trên h?a ti?t k? ngang, dáng xuông ph?i k?t h?p v?i chân váy ?uôi cá t?o c?m giác tho?i mái, linh ho?t cho ng??i m?c. ?ây là 1 trong nh?ng l?a ch?n phù h?p cho nh?ng b?n có thân hình h?i ??m ho?c nh?ng b?n mang b?u trong nh?ng tháng ??u tiên.
2- ??m ?en ph?i ren quy?n r?
dam-den-phoi-ren-
Ti?p ??n là thi?t k? ???c ph?i h?p v?i ph?n ren m?ng ? hai cánh tay t?o s? m?m m?i, ?i?u ?à. Bên c?nh ?ó, màu ?en là m?t trong nh?ng màu th? hi?n s? sang tr?ng, hi?n ??i và r?t d? k?t h?p v?i các ph? ki?n ho?c áo khoác ngoài khác nhau.
3- ??m caro h?a ti?t hoa b?n l?n cá tính
dam-ke-caro-hoa-tiet-hoa-ban-lon-
Không nh?ng v?y, b?n c?ng có th? l?a ch?n cho mình chi?c ??m k? caro to, dáng xuông ?? ?i làm ho?c ?i ch?i ??u r?t ti?n l?i. H?a ti?t hoa b?n to ???c thi?t k? ??i x?ng t?o ?i?m nh?n cho toàn b? chi?c váy.
4- ??m ren tr?ng thu hút
dam-ren-trang-
Bên c?nh ?ó, m?t chi?c váy ph?i ren hoa v?n t?o sóng cách ?i?u ? chân váy cùng ph?n ren m?ng ? ng?c ??m giúp ng??i m?c có th? khoe ra vòng 2 ??y ??n và ?ôi khi còn giúp che ?i ?ôi vai thô, to – ?i?m y?u c?a m?t s? quý cô.
5- ??m tr?ng ph?i ren và thi?t k? x?p li
dam-trang-phoi-ren-va-thiet-ke-xep-ly
Ti?t tr?i ??u thu v?n h?i nóng nên b?n c?ng có th? ch?n cho mình m?t chi?c váy có ph?i m?t l?p ren m?ng bên ngoài ? ph?n thân áok?t h?p v?i ph?n ren l? ? tay áo. Dáng ??m xuông và ph?n chân váy s? d?ng ch?t v?i voan giúp ng??i m?c có c?m giác tho?i mái, d? ch?u.
6- ??m vàng chanh dáng peplum ng?c ?ính hoa 3D n?i sang tr?ng
dam-vang-chanh-dang-pepplum-nguc-dinh-hoa-3d-noi
Là m?t trong nh?ng màu s?c hot nh?t trong vài n?m g?n ?ây, màu vàng chanh ?ang chi?m ?u th? không ch? tôn da mà còn “?n gian “ tu?i ng??i m?c. Thi?t k? peplum tr? trung, khoe dáng và t?o ?i?m nh?n cho c? b? vest.
7- ??m xanh navy h?a ti?t hoa thi?t k? x?p li n?ng ??ng
dam-xanh-navy-hoa-tiet-hoa-thiet-ke-xep-ly-
Cu?i cùng là m?u thi?t k? ??m dáng xuông h?a ti?t hoa n?i b?t trên n?n xanh navy. Bên c?nh ?ó, chân váy x?p li không ch? mang l?i s? n?ng ??ng, cá tính mà còn t?o s? th??t tha khi ?i l?i.

Add Comment