Nh?ng b? vest th?i trang công s? ??p tinh t? phong cách Âu

nhung-bo-vest-thoi-trang-cong-so-theo-phong-cach-chau-au-2015 (1)

Ch? b?ng nh?ng tips vô cùng ??n gi?n, b?n có th? d? dàng tìm ra nh?ng b? vest tuy?t ??p cho riêng mình. Nhân ngày mát tr?i v?i gió thu nh? nhàng, b?n hãy làm m?i phong cách c?a mình b?ng nh?ng b? vest n? công s?  th?t ??p và th?i trang nhé!

nhung-bo-vest-thoi-trang-cong-so-theo-phong-cach-chau-au-2015 (2)

Thanh l?ch nh? vest xanh mix cùng qu?n ?ng ??ng màu ?en l?ch s? 

Vest b? ?em ??n cho ng??i m?c v? ??p hoàn h?o ??n t?ng chi ti?t. B?n không c?n ph?i ??n ?o xem hôm nay mình s? ph?i m?c nh? th? nào hay ?au ??u nh?c óc ?? ngh? xem chi?c áo vest này m?c v?i lo?i qu?n hay áo nào m?i th?t s? phù h?p. Hãy d?p tan n?i lo ?y b?ng nh?ng b? vest tông xuy?t tông c?c chu?n c?a chúng tôi. Nh? nhàng, kín ?áo và thanh l?ch nh?ng b? vest th?i trang công s? ??p tinh t? phong cách Âu 2015 ?áng ?? ch? em l?a ch?n trong mùa thu n?m nay .

nhung-bo-vest-thoi-trang-cong-so-theo-phong-cach-chau-au-2015 (3) nhung-bo-vest-thoi-trang-cong-so-theo-phong-cach-chau-au-2015 (4)

 

Màu ?? là m?t màu s?c ?em ??n s? quy?n r? n?ng nàn ??c bi?t 

Không h? ??n ?i?u và nhàm chán, vest b? c?ng có vô vàn ki?u dáng màu s?c và h?a ti?t cho b?n l?a ch?n. N?u b?n thích v? ??p tinh t? và sang tr?ng, hãy l?a ch?n nh?ng b? vest ??n s?c v?i nh?ng màu s?c vô cùng n?i b?t nh? ??, be, xanh ?en… c?c k? cá tính và ?áng chú ý. Ki?u dáng c?ng nh?ng b? vest này c?ng khá c? ?i?n và không h? kén ng??i m?c, chúng có ?i?m nh?n ??c bi?t ? ph?n c? áo hay qu?n ?ng suông khoe chân dài cu?n hút.

nhung-bo-vest-thoi-trang-cong-so-theo-phong-cach-chau-au-2015 (5) nhung-bo-vest-thoi-trang-cong-so-theo-phong-cach-chau-au-2015 (7)

Ngoài ra, n?u mu?n làm m?i mình trong nh?ng d?p ??c bi?t, ch? em hãy th? nh?ng chi?c b? vest có h?a ti?t cá tính và phong phú nh? h?a ti?t zic zac ?en tr?ng hay khéo léo k?t h?p các lo?i áo vest, qu?n , chân váy có màu s?c phù h?p v?i nhau. B?n có th? tham kh?o nh?ng cách mix ?? nh? trong ?nh ho?c t? k?t h?p theo cách b?n thích nh?ng c?n ??m báo ???c y?u t? th?m m? c?n có. Ví d?, n?u chi?c áo c?a b?n sáng màu thì b?n có th? k?t h?p chúng v?i qu?n/váy sáng màu ho?c t?i màu, nh?ng không ?? quá nhi?u màu s?c chói c?nh nhau ?? không khi?n ng??i nhìn b? chói m?t.

 

nhung-bo-vest-thoi-trang-cong-so-theo-phong-cach-chau-au-2015 (8)

Vest b? zic zac cá tính 

nhung-bo-vest-thoi-trang-cong-so-theo-phong-cach-chau-au-2015 (9)

Add Comment