Khám phá 8 màu áo khoác tôn da , dáng cho ph? n? ngoài 30

Mùa ?ông n?m nay các ch? em U30 ?ã có nh?ng l?a ch?n nào cho mình ?? thêm tr? trung, b?t k?p v?i nh?ng phong cách m?i hay ch?a? Màu s?c nào trong n?m nay s? lên ngôi? Ki?u áo khoác  n?  dáng ng?n hay dáng dài s? phù h?p v?i b?n h?n? Bài vi?t hôm nay mong r?ng s? gi?i ?áp h?t nh?ng th?c m?c này c?a  các b?n!

1 – Áo khoác n? c? sen dáng ng?n màu ?? cam ?n t??ng

ao-khoac-nu-mau-do-1

 Áo khoác n? c? sen dáng ng?n màu ?? cam ?n t??ng

          Màu ?? cam là m?t trong nh?ng gam màu vô cùng tôn da ??c bi?t v?i nh?ng quý cô s? h?u làn da tr?ng thì ?ây là gam màu khó có th? b? qua. Áo ???c thi?t k? khá ??n gi?n,  nh? nhàng, m?m m?i h?p v?i l?a tu?i U30.

ao-khoac-nu-mau-xanh-la-2

Màu xanh mang m?t v? ??p ??m th?m

ao-khoac-nu-mau-vang-3

Chân áo x?p ly nh? nhàng t?o cho vòng eo thon g?n h?n

2 – Áo khoác n? c? sen dáng ng?n màu xanh lam thanh l?ch

ao-khoac-nu-mau-xanh-co-ban-4

Áo khoác n? c? sen dáng ng?n nhi?u khuy  màu xanh coban thanh l?ch

          Bên c?nh ?ó còn có ki?u khuy hai hàng ?? b?n có th? l?a ch?n. M?u áo này không c?u kì nh?ng s? d?ng ch?t li?u ??p, dày d?n nên c?c tôn dáng.

3 – Áo khoác n? c? vest màu xanh lá tr? trung

ao-khoac-nu-mau-xanh-com-5

Áo khoác n? c? vest màu xanh  c?m tr? trung

            Ti?p ??n là áo khoác n? c? vest màu xanh lá tr? trung. V?i thi?t k? này b?n d? dàng che ?i ???c ph?n b?ng m? mà v?n tôn s?c da. B?n có th? k?t h?p cùng v?i chân váy bên trong ?? khoe ?ôi chân dài ?ánh l?a giác quan v? tu?i tác nhé!

4 – Áo khoác n? dáng dài màu ?? booc ?ô quý phái

ao-khoac-nu-mau-booc-do-6

Áo khoác n? dáng dài màu ?? booc ?ô quý phái

            Áo khoác n? dáng dài màu ?? booc ?ô quý phái l?i dành cho nh?ng quý cô s? h?u dáng ng??i cao và ???ng nét. Ki?u áo này khoe ra ???ng cong quy?n r? trên c? th? ng??i ph? n? cùng v?i gam màu r?t d? m?c và ph?i ??.

5 – Áo khoác n? dáng dài màu ?? cam n?i b?t

ao-khoac-nu-mau-vang-nghe-7

Áo khoác n? dáng dài màu ?? cam n?i b?t

              G?n gi?ng ki?u áo trên nh?ng ki?u áo này l?i không quá kén ng??i m?c mà v?n khoe ???c ph?n dáng và t?o c?m giác t?ng chi?u cao. Ki?u c? vest sâu giúp ng??i m?c cân ??i toàn b? c? th?.

ao-khoac-nu-mau-tim-8

Gam màu tím quy?n r? mà v?n vô cùng tôn dáng

             Trên ?ây là 8 màu áo khoác tôn da , dáng cho ph? n? ngoài 30. Chúc b?n tìm ???c chi?c áo phù h?p nh?t cho b?n thân ?? ?ón ?ông nha!

Add Comment