??i phong cách v?i ki?u áo vest hoa cho quý cô tu?i ngoài 40

Th?i trang tu?i trung niên khá ?a d?ng v?i nh?ng chi?c áo vest không ch? tho?i mái khi m?c mà còn che t?i ?a nh?ng khuy?t ?i?m trên c? th?. Nh?ng hôm nay hãy cùng ??i phong cách v?i ki?u áo vest hoa cho quý cô tu?i ngoài 40
Ki?u áo vest hoa tay l?

ao-khoac-vest-nu-hoa-tiet-hoa-1
Chi?c vest ki?u dáng c? ?i?n nh?ng v?i h?a ti?t hoa m?i l? dáng ng?n t?o ?? cu?n hút cho vòng eo. V?t áo tròn t?ng v? n? tính cho ng??i m?c
H?a ti?t khá c?u kì nh?ng trên tông màu tr?m nên không làm r?i m?t ng??i nhìn.

ao-khoac-vest-nu-hoa-tiet-hoa-2
H?a ti?t lá xanh navy n?i b?t trên gam màu tr?ng t??i t?n c?c h?p ?? di?n trong nh?ng ngày ?ông.

ao-khoac-vest-nu-hoa-tiet-hoa-3
Màu n?n sáng c?ng s? r?t n?i khi ?i?m h?a ti?t hoa ?en màu loang giúp các ch? em d? dàng h?n trong vi?c ch?n ?? ?? k?t h?p.

ao-khoac-vest-nu-hoa-tiet-hoa-4
Chi?c áo ti?p theo khá th?i trang b?i ki?u 1 khuy. ?? thêm ph?n phong cách b?n có th? mix thêm cùng m?t chi?c váy ôm body bên trong nhé.
Ki?u áo vest dài tay

ao-khoac-vest-nu-hoa-tiet-hoa-5
Vào nh?ng ngày tr?i h?i se l?nh b?n có th? ch?n cho mình ki?u áo vest dài tay. V?i ?u ?i?m s? d?ng các h?a ti?t hoa v?n nhi?u màu giúp “?n gian” tu?i, ki?u c? vest truy?n th?ng thanh l?ch mà phù h?p v?i ?? tu?i.
H?a ti?t hoa lá in trên áo khá c?u kì trên n?n tông tr?ng nên phù h?p v?i nh?ng quý cô có dáng ng??i h?i g?y. Có 2 màu tím và h?ng cho b?n tùy ý l?a ch?n
Trên n?n màu tím nh?t là nh?ng h?a ti?t hoa tím xanh nên các ch? em có th? khá d? dàng ph?i ?? khi l?a ch?n chi?c áo vest này

ao-khoac-vest-nu-hoa-tiet-hoa-6
B?n c?ng có th? ch?n cho mình chi?c áo vest có h?a ti?t hoa xanh s?m. Tông n?n tr?ng v?i hàng khuy ?en ? gi?a t?o nên ?i?m n?i b?t cho chi?c áo.

ao-khoac-vest-nu-hoa-tiet-hoa-7
N?u có form ng??i h?i ??m thì ?ây chính là thi?t k? các quý cô ?ang c?n. Nh?ng bông hoa h?ng ??n gi?n ???c b? trí xen k? v?i nhau trên tông màu tr?m.
MONG R?NG BÀI VI?T TRÊN ?ÂY CÓ TH? GIÚP CÁC CH? EM L?A CH?N ???C CHO B?N THÂN KI?U ÁO VEST PHÙ H?P NH?T

Add Comment