?i?m m?t nh?ng m?u áo choàng d? k? s?c ??p l? m?t

Trong n?m nay, áo choàng d? là m?t trong nh?ng trang ph?c ???c d? ?oán  s? “lên ngôi” v?i nhi?u m?u áo d? th?i trang khác nhau nh? d? m?t màu, dáng áo d? dài, dáng xòe … V?i bài vi?t hôm nay, vaycongsoshop.com xin gi?i thi?u v?i các b?n nh?ng m?u áo choàng d? k? s?c nh?ng r?t ??c ?áo và tinh t?. Có th? s? có nh?ng b?n ngh? ki?u h?a ti?t này khó k?t h?p nh?ng bài vi?t này s? ch?ng minh cho b?n ?i?u này hoàn toàn ng??c l?i!

1 – Áo khoác d? dáng suông k? caro ph?i màu cam neon n?i b?t

ao-khoac-da-dang-suong-ke-soc-ca-ro-1

Áo khoác d? dáng suông k? caro ph?i màu cam neon n?i b?t

         Chi?c áo khoác d? có ph?i cam neon mang ??n cho b?n c?m giác ?n t??ng ngay t?  cái nhìn ??u tiên. V?i ch?t li?u d? dày d?n ph?i v?i gam màu r?t hài hòa, b?n s? tr? ra ???c khá nhi?u tu?i v?i ki?u k? này ??y!

ao-khoac-da-dang-suong-ke-soc-ca-ro-2

Áo có thi?t k? ??n gi?n và ?? dài v?a ph?i khá phù h?p v?i dáng ng??i châu Á

2 -Áo khoác d? dáng suông k? caro to màu ??  n?ng ??ng

ao-khoac-da-dang-suong-ke-soc-ca-ro-3

Áo khoác d? dáng suông k? caro to màu ??  n?ng ??ng

           Ti?p ??n là ki?u áo k? caro to mang ??n c?m giác ??y ??n ng??i cho nh?ng cô n?ng “mi nhon” vào mùa ?ông. V?i ki?u áo dáng dài cho mùa ?ông ch?c ch?n b?n s? luôn ?m áp và xinh x?n m?i ngày.

ao-khoac-da-dang-suong-ke-soc-ca-ro-4

                   B?n có th? k?t h?p v?i qu?n Jean n?ng ??ng ho?c skinny khoe dáng ??u r?t ??p nhé!

ao-khoac-da-dang-suong-ke-soc-ca-ro-5

Ki?u áo s? h?u gam màu r?t d? ph?i ?? dành cho b?n

3 – Áo khoác d? dáng suông k? caro tay l? màu ?en quý phái

ao-khoac-da-dang-suong-ke-soc-ca-ro-6

Áo khoác d? dáng suông k? caro tay l? màu ?en quý phái

           Ngoài ra còn có ki?u áo tay l? ?? b?n k?t h?p v?i áo m?c trong. Áo ???c ph?i cùng c? lông ?en nên r?t sang tr?ng, quý phái.

4 – Áo khoác d? dáng suông k? nh? ki?u c? vest h?p d?n

ao-khoac-da-dang-suong-ke-soc-ca-ro-7

Áo khoác d? dáng suông k? nh? ki?u c? vest h?p d?n

           H?a ti?t k? nh? t?o c?m giác g?n gàng, không b? c?ng k?nh khi cùng m?c r?t nhi?u lo?i áo trong mùa ?ông. Bên c?nh ?ó, thi?t k? c? vest còn r?t l?ch s? và trang nhã.

5 – Áo khoác d? dáng suông k? caro v?t chéo ?n t??ng

ao-khoac-da-dang-suong-ke-soc-ca-ro-8

Áo khoác d? dáng suông k? caro v?t chéo ?n t??ng

            Còn chi?c áo khoác d? này l?i ?? l?i ?n t??ng b?i cách may v?t chéo m?m m?i nh?ng vô cùng tinh t?. B?n có th? khéo léo  khoe ?ôi chân dài khi k?t h?p v?i boot cao c? r?i!

6 – Áo khoác d? dáng suông k? caro phói c? tay màu ?en hài hòa

ao-khoac-da-dang-suong-ke-soc-ca-ro-9

Áo khoác d? dáng suông k? caro phói c? tay màu ?en hài hòa

          Gam màu ?en tr?ng là hai gam màu c?c d? k?t h?p và k? caro c?ng v?y, b?n có th? k?t h?p v?i c? cây ?en hay c? cây tr?ng bên trong ??u r?t xinh.

ao-khoac-da-dang-suong-ke-soc-ca-ro-10

Chi?c áo s? d?ng ki?u k? nh? nên khá g?n và th?i trang

7 – Áo khoác d? dáng suông k? caro dáng xòe th?t n? xinh x?n

ao-khoac-da-dang-suong-ke-soc-ca-ro-11

Áo khoác d? dáng suông k? caro dáng xòe th?t n? xinh x?n

           V?i áo khoác dáng xòe b?n không ch? khoe ???c ?ôi chân dài mà còn th? hi?n cá tính tinh ngh?ch, h?n nhiên nh?ng c?ng r?t hi?n ??i.

8 – Áo khoác d? dáng suông k? caro tay l? ki?u c? tr? sang tr?ng

ao-khoac-da-dang-suong-ke-soc-ca-ro-12

Áo khoác d? dáng suông k? caro tay l? ki?u c? tr? sang tr?ng

           Còn n?u b?n th??ng xuyên ph?i ra ngoài tr?i thì hãy s?m ngay cho mình chi?c áo c? tr? cao ?? ??m b?o v? s?c kh?e và gi? ?m b?n thân nhé. Không nh?ng v?y ki?u áo dáng dài này còn khi?n ng??i ??i di?n có c?m giác chi?u cao c?a b?n t?ng lên vài phân n?a ??y!

             Trên ?ây là ?i?m m?t nh?ng m?u áo choàng d? k? s?c ??p l? m?t. Chúc các b?n có mùa ?ông th?t vui và ?m áp bên gia ?ình nhé!

 

 

Add Comment