ChicLand m?i ra BST ??m váy li?n hè 2016 c?c ??p và sang tr?ng

??m li?n  ?ang là m?t trong nh?ng xu h??ng ???c các cô nàng l?a ch?n nhi?u nh?t trong mùa hè này. N?u b?n ch?a có chi?c váy nào trong t? ?? c?a mình hãy cùng tham kh?o hãng th?i trang  công s? ChicLand m?i ra BST ??m váy li?n hè 2016 c?c ??p và sang tr?ng ?? có thêm s? l?a ch?n cho b?n thân nhé .

1- ??m váy li?n hè tông màu tr?m c?a Chicland

dam-vay-lien-chicland-1

B?ng cách ?an xen các h?a ti?t k? ngang và h?a ti?t hoa t?o nên m?t chi?c váy c?c lí t??ng cho các nàng tr?m tính và có dáng ng??i h?i g?y ho?c nh?ng cô nàng nh? nh?n.

2- ??m váy li?n hè ?a s?c c?a Chicland

dam-vay-lien-chicland-2

Chi?c ??m ti?p theo là s? k?t h?p c?a 3 m?ng màu khác nhau: tr?ng, vàng và xanh thiên thanh. Ph?n tay váy ???c thi?t k? sát nách giúp các nàng d? dàng khoe b? vai thon, ?ôi tay tr?ng ng?n quy?n r?.

3- ??m váy li?n hè màu xanh d??ng trang nhã c?a Chicland

dam-vay-lien-chicland-3

N?u 2 chi?c ??m trên ch?a làm b?n hài lòng thì chi?c ??m này s? làm phù h?p c? nh?ng nàng khó tính nh?t. Dáng váy ??n gi?n ???c chi?t eo giúp che ?i khuy?t ?i?m vòng hai ??ng th?i c?ng làm cho dáng ng??i tr? nên thanh thoát h?n

4- ??m váy li?n hè màu cam chói lóa c?a Chicland

dam-vay-lien-chicland-4

Bên c?nh ?ó, s? phá cách cá tính v?i m?t chi?c ??m ren tông màu bã tr?u ???c nh?n v?i bông hoa h?ng s? r?t quy?n r? phái m?nh

5-??m váy li?n hè màu ?en n?ng ??ng c?a Chicland

dam-vay-lien-chicland-5

Chi?c ??m ?en ??n s?c k?t h?p cùng m?t vài h?a ti?t hình chi?c giày trên váy s? làm b?n trông tr? trung h?n nhi?u. K?t h?p cùng v?i tay ng?n và không có c? s? t?o c?m giác tho?i mái cho ng??i m?c

6- ??m váy li?n hè xanh ch?m bi sang tr?ng c?a Chicland

dam-vay-lien-chicland-6

Cùng là thi?t k? không tay nh?ng khác v?i b? ??m ? trên, chi?c ??m này ???c may phá cách ? ph?n c? cùng dáng váy ôm, phù h?p v?i các cô nàng t? tin v? ngo?i hình c?a mình.

7-??m váy li?n hè màu xám cùng h?a ti?t hoa n? tính

dam-vay-lien-chicland-7

M?c dù ???c thi?t k? 2 l?p nh?ng b?n hoàn toàn có th? yên tâm vì chi?c ??m ???c may b?ng ch?t li?u m?m m?i, hút m? hôi cùng v?i nh?ng n?p g?p trên thân váy s? r?t thu hút ánh m?t ng??i ??i di?n v?i thi?t k? l? m?t này

8- ??m váy li?n hè ren xanh d??ng quy?n r?

dam-vay-lien-chicland-8

V?i chi?c váy này b?n không ch? có th? m?c ?i làm mà nó c?ng r?t phù h?p v?i nh?ng b?a ti?c thân m?t. ???c thi?t k? dáng xuông, ph?n cánh tay ???c may b?ng ren l? t?o nên s? tinh t? cho b?t kì cô nàng nào di?n chi?c váy này trên ng??i

9-??m váy li?n hè n?n xanh s?m k?t h?p v?i h?a ti?t hoa b?n l?n

dam-vay-lien-chicland-9

Và cu?i cùng là chi?c váy cách tân l? m?t. C? ???c th?t n?, ôm ? ph?n eo v?i nh?ng n?p g?p ph?n chân váy t?a s? thanh l?ch và tho?i mái

Add Comment